Show More

 

 

 

 

 

 

EXPLOATERING

 

 

 

 

 

 

GRUNDLÄGGNING

 

 

 

 

 

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

PÅGÅENDE EXPLOATERING

 

 

LILLHAGSPARKEN ETAPP 2

Utbyggnad av gatu-, gång- och cykelvägar, samt el- och VA-arbeten.

 

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad 

Var: Lillhagen, Hisingen

Byggtid: CA aug 2019 - okt 2020

Kontraktssumma: 24 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Andreas Nyman

NORDTAG

Nybyggnation av tryckstegringsstation, gatubelysning, VA-anläggning och dammar för omhändertagande av dagvatten för nytt bostadsområde.

 

Beställare: Kungälvs kommun

Var: Ytterby

Byggtid: jan 2019 - juni 2020

Kontraktssumma: Ca 44 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Söderlund

KVISLJUNGEBY

Byggnation av gata, VA-ledningar, tomtmark och grundläggning för nytt bostadsområde.

 

Beställare: Björkö Bygg

Var: Torslanda

Byggtid: jan 2019 - 2022

Kontraktssumma: Ca 19 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Kenny Andreasson

PÅGÅENDE GRUNDLÄGGNING

GRAVFÄLT BJÖRLANDA KYRKOGÅRD

Utvidgning av kyrkogård med ett nytt gravområde för kistgravar.

Beställare: Svenska Kyrkan - Göteborgs begravningssamfällighet 

Var: Björlanda

Byggtid: sep 2019 - dec 2019 

Kontraktssumma: Ca 2 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Kenny Andreasson

BACKASKOLAN

Renovering och tillbyggnad av skola: grundläggning, ledningsarbeten inkl omdränering samt finplanering av skolgård.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen 

Var: Backa, Hisingen

Byggtid: sep 2019 -  maj 2021

Kontraktssumma: Ca 8 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Blom

TUVEBO

Markarbeten för nya bostadsrätter med källare och garage,

samt senare finplanering.

Beställare: Wästbygg

Var: Tuve

Byggtid: mars 2019 - juli 2019 (finplanering 2020-21)

Kontraktssumma: Ca 15 500 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Andreas Nyman

EMIGRANTEN

Markarbeten inför tillbyggnad av Amerikahuset.

Beställare: RO-Gruppen AB

Var: Masthugget, Göteborg

Byggtid: juni 2018 - hösten 2020

Kontraktssumma: Ca 18 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

PÅGÅENDE IDROTTSANLÄGGNINGAR

RIDHUS JENNYLUND

Urgrävning av torv, sanering och grundläggning av nytt ridhus,

samt omdränering av befintlig anläggning.

Beställare: Byggarna i Ale 

Var: Bohus

Byggtid: sep 2018 - dec 2019 

Kontraktssumma: Ca 8 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Kenny Andreasson

PÅGÅENDE INFRASTRUKTUR

För närvarande pågår inga projekt inom infrastruktur.

PÅGÅENDE VA OCH FJÄRRVÄRME

INDUSTRIGATA VÄSTRA BJÖRRÖDSVÄGEN

Utbyggnad av gata och VA-anläggningar, inkl gång- och cykelväg med tillhörande belysning.

Beställare: Härryda kommun

Var: Landvetter

Byggtid: sept 2019 - mars 2020

Kontraktssumma: 7 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

KODE - SOLBERGA

Anläggning av vatten och avloppsledningar.

 

Beställare: Kungälvs Kommun

Var: Kode

Byggtid: juni 2019 - april 2020

Kontraktssumma: Ca 20 850 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mikael Johansson

KVARNBYGATAN

Omdränering av fastighet.

 

Beställare: RA Bygg AB

Var: Mölndal

Byggtid: sep 2018 - hösten 2019

Kontraktssumma: Ca 1 200 kkr

Entreprenadform: Totalentrepenad 

Platschef: Joakim Berggren

PÅGÅENDE YTSKIKT OCH FINPLANERINGAR

 

För närvarande pågår inga projekt inom ytskikt och finplanering.

Please reload

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUR

 

 

 

 

 

 

VA & FJÄRRVÄRME

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT & FINPLANERING

 

 

 VästMark Entreprenad AB, Hildedalsgatan 12, 417 05 GÖTEBORG, org.nr. 556816-5350, info@vastmark.se, Klicka här för karta

  • Facebook Classic