Show More

 

 

 

 

 

 

EXPLOATERING

 

 

 

 

 

 

GRUNDLÄGGNING

 

 

 

 

 

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

PÅGÅENDE EXPLOATERING

 

 

LILLHAGSPARKEN ETAPP 2

Utbyggnad av gatu-, gång- och cykelvägar, samt el- och VA-arbeten.

 

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad 

Var: Lillhagen, Hisingen

Byggtid: CA aug 2019 - okt 2020

Kontraktssumma: Ca 24 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Agnes Bengtsson

SMÖRGATAN ETAPP 1 - 3

Ombyggnation av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan

 

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Var: Kallebäck

Byggtid: aug 2020 - dec 2022

Kontraktssumma: Ca 10 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Blom

KVISLJUNGEBY

Byggnation av gata, VA-ledningar, tomtmark och grundläggning för nytt bostadsområde.

 

Beställare: Björkö Bygg

Var: Skra Bro, Torslanda

Byggtid: jan 2019 - 2022

Kontraktssumma: Ca 19 900 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Kenny Andreasson

GÖKEGÅRDEN

Utbyggnad av allmänplatsmark som gator, ledningar och ett nytt torg.

 

Beställare: Partille Kommun

Var: Öjersjö

Byggtid: jun 2020 - dec 2022

Kontraktssumma: Ca 57 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Ewelina Wallentinsson

PÅGÅENDE GRUNDLÄGGNING

BACKASKOLAN

Renovering och tillbyggnad av skola: grundläggning, ledningsarbeten inkl omdränering samt finplanering av skolgård.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen 

Var: Backa, Hisingen

Byggtid: sep 2019 -  maj 2021

Kontraktssumma: Ca 8 500 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Peter Blom

IKANO NORDTAG

Grundläggning och finplanering inför nya bostäder

Beställare: Ikano Bostadsutveckling AB 

Var: Ytterby, Kungälv

Byggtid: nov 2020 -  dec 2021

Kontraktssumma: Ca 9 900 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Juilan Rångeby

EMIGRANTEN

Markarbeten inför tillbyggnad av Amerikahuset.

Beställare: RO-Gruppen AB

Var: Masthugget, Göteborg

Byggtid: juni 2018 - hösten 2020

Kontraktssumma: Ca 18 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

PÅGÅENDE IDROTTSANLÄGGNINGAR

RIDHUS JENNYLUND

Färdigställande av markarbeten för nytt ridhus.

Beställare: Ängegärde Bygg AB 

Var: Bohus

Byggtid: nov 2020 - vår 2021

Kontraktssumma: Ca 1 400 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Kenny Andreasson

PÅGÅENDE INFRASTRUKTUR

KLAREBERGSMOTET

Utförande av ny lokalgata, samt trimning av befintlig statlig anläggning.

Beställare: Trafikverket

Var: Hisings Kärra

Byggtid: juni 2020 - sep 2020

Kontraktssumma: Ca 5 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Kenny Andreasson

PÅGÅENDE VA OCH FJÄRRVÄRME

IDROTTSVÄGEN

Ombyggnad av gator, GC-vägar, diverse VA, fjärr, el, tele och opto-ledningar, vägbelysning samt övrig utrustning.

 

Beställare: Härryda Kommun

Var: Mölnlycke

Byggtid: aug 2020 - mars 2023

Kontraktssumma: Ca 26 100 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Joakim Berggren

VA Stenkastgatan

Omläggning och nyläggning av VA-ledningar

 

Beställare: Borås Energi och Miljö AB

Var: Borås

Byggtid: aug 2020 - april 2021

Kontraktssumma: Ca 5 600 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Platschef: Mikael Johansson

PÅGÅENDE YTSKIKT OCH FINPLANERINGAR

LUSTGÅRDEN

Renovering av gårdsbjälklag, samt upprustning av en innergård.

 

Beställare: HSB Bostadsrättsförening Lustgården

Var: Masthugget

Byggtid: april 2020 - nov 2020

Kontraktssumma: Ca 4 200 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Platschef: Mats Gustafsson

Please reload

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUR

 

 

 

 

 

 

VA & FJÄRRVÄRME

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT & FINPLANERING

 

 

 VästMark Entreprenad AB, Hildedalsgatan 12, 417 05 GÖTEBORG, org.nr. 556816-5350, info@vastmark.se, Klicka här för karta

  • Facebook Classic