EXPLOATERING

SANERING FOLKETSHUSVÄGEN, NOL

Sanering av bly-förorenade massor, för att möjliggöra vidare exploatering.

Beställare: Ale kommun
Var: Nol

Kontraktssumma: ca 15 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

TORPAGATAN

Utbyggnad av gator och ledningar samt terrasseringsarbeten.

Beställare: Göteborgs Stad Trafikkontoret
Var: Björkekärr
Kontraktssumma: 37 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

GRUNDLÄGGNING

GRÅBERGET

Grundläggning för nya bostäder.

Beställare: Byggnads AB Tornstaden
Var: Majorna, Göteborg
Kontraktssumma: 15 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

 

BRF UMBRA

Marksanering, pålning och grundläggning för nya bostäder.

Beställare: Peab Sverige AB
Var: Kvillebäcken, Göteborg
Kontraktssumma: 6 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

KÄRNA KONSTGRÄSPLAN

Byggnation av en ny konstgräsplan och en ny grusplan.

 

Beställare: Kungälvs kommun

Var: Kärna

Kontraktssumma: 9 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

 

 

FRIIDROTTSANLÄGGNING JENNYLUND

Byggnation av en ny friidrottsanläggning.

 

Beställare: Ale kommun
Var: Bohus
Kontraktssumma: 7 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

INFRASTRUKTUR

VÄG 940 FORSBÄCK E6

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering.

 

Beställare: Trafikverket
Var: Onsalahalvön
Kontraktssumma: 25 800 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

GÖTEBORGSVÄGEN

Rörspräckning, styrd borrning, vattenledning samt upprustning av gatu- och spårområde.

 

Beställare: Mölndals stad
Var: Göteborgsvägen, Mölndal
Kontraktssumma: 24 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

VA & FJÄRRVÄRME

FJÄRÅS - KLEV ETAPP 2

Nyförläggning av VA-ledningar och opto, stor del genom styrd borrning.

Beställare: Kungsbacka Kommun

Var: Fjärås

Byggtid: aug 2018 - juli 2019

Kontraktssumma:  Ca 19 400 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

A01 KONGAHÄLLA

Kulvertering av Komarksbäcken med GAP-rör d=2500, VA- och kabelarbeten, grundläggning transformatorstationer  samt del av skyddsvall mot E6.

Beställare: Kungälvs kommun

Var: Konghälla

Kontraktssumma: Ca 27 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

YTSKIKT & FINPLANERING

BULLERSKYDD, ÖJERSJÖVÄGEN

Byggnation av bullerskydd samt GC-väg.

 

Beställare: Partille kommun
Var: Nya Öjersjövägen, Solbacken
Kontraktssumma: 3 000 kkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

TILLFÄLLIG FÖRSKOLA, TELLGRENSGATAN

Grundläggning och finplanering för tillfällig förskola.

Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
Var: Tellgrensgatan, Majorna
Kontraktssumma: 2 000 kkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Please reload

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EXPLOATERING

 

 

 

 

 

 

GRUNDLÄGGNING

 

 

 

 

 

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUR

 

 

 

 

 

 

VA & FJÄRRVÄRME

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT & FINPLANERING

 
Show More
 

 

 

 

 

 

 

EXPLOATERING

 

 

 

 

 

 

GRUNDLÄGGNING

 

 

 

 

 

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUR

 

 

 

 

 

 

VA & FJÄRRVÄRME

 

 

 

 

 

 

YTSKIKT & FINPLANERING

 

 VästMark Entreprenad AB, Hildedalsgatan 12, 417 05 GÖTEBORG, org.nr. 556816-5350, info@vastmark.se, Klicka här för karta

  • Facebook Classic